12.1.2010 Suomen kristillinen lääkäriseura, lähetysilta

Suomen kehitysmaalääketieteen yhdistyksellä (Famedeco) oli kunnia esittäytyä Suomen kristiilisen lääkäriseuran (SKLS) lähetysillassa 12.1.2011. Tulevaisuudessa tullaan kehittämään yhteistyötä yhdistysten välillä.

 

 

 

 


  

 

 

 

 

 

 

 


Kuvassa vasemmalta Henry Sumuvuori, Anne Karke ja Hannu Lehto (Famedeco), sekä Tapio Pitkänen, Elina Lind ja Jukka Knuutila (SKLS).